Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

19.11.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі "Squeeze-out, sell-out та інші зміни в корпоративному законодавстві України", який відбудеться в Києві 22 грудня 2017 року

19.11.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у Майстер-класі "Підготовка, організація та проведення загальних зборів акціонерів", який відбудеться в Києві 20 грудня 2017 року

19.11.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у Майстер-класі "Підготовка та розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів" (з урахуванням змін, внесених рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 №603 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"), який відбудеться в Києві 19 грудня 2017 року

16.11.2017 5 грудня 2017 в Києві відбудеться IІ Міжнародний форум корпоративних директорів

16.11.2017 Верховною радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)» (реєстраційний номер проекту Закону 5592-д)

Всі новини Підписатись


 
Послуги

Оцінка майна

Діяльність ТОВ «Емкон-сервіс» в напрямку оціночної діяльності здійснюється на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № 16572/14 від 10.06.2014 р. виданого Фондом державного майна України, який надає право виконання експертної оцінки майна за такими видами:

 • оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок та прав на них;
 • оцінка машин та обладнання;
 • оцінка колісних транспортних засобів;
 • оцінка рухомого майна, крім того, що не відноситься до машин, обладнання, дорожніх автотранспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

Оціночна діяльність здійснюється згідно з чинними основними нормативними актами:

ТОВ «Емкон-сервіс» надає послуги з визначення ринкової, справедливої, інвестиційної, ліквідаційної та інших видів вартості майна.

Звіт про оцінку, що надається ТОВ «Емкон-сервіс» є офіційним документом, оформленим відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні», а також відповідно до українських та міжнародних оціночних стандартів.

Для проведення незалежної оцінки на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності" необхідно укласти договір на проведення незалежної оцінки між власником майна, особою, у розпорядженні якого майно перебуває на законних підставах, або особою, яка має право діяти на підставі довіреності, одержаної від перерахованих вище осіб, а також суб'єктом оціночної діяльності, який має сертифікат на проведення оцінки, виданий Фондом державного майна України.

Оцінка для цілей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності IFRS) створені для уніфікації фінансової звітності. Перехід на МСФЗ обов'язковий c 01 січня 2012 року для ПАТ (публічних акціонерних товариств), ВАТ (відкритих акціонерних товариств), фінансових установ (наприклад, банків), страхових компаній, а також підприємств, які займаються певними (затверджуються КМУ) видами господарської діяльності. Підприємства інших форм власності доцільність переходу на МСФЗ визначають самостійно.

Оцінка підприємства для цілей МСФЗ - насамперед це визначення справедливої вартості активів та зобов'язань компанії на певну дату оцінки. Визначення реальної вартості активів компанії - одна з основних умов підвищення прозорості підприємства перед акціонерами та інвесторами

Оцінка для цілей МСФЗ найчастіше включає в себе наступні види оцінки:

Оцінка для цілей IFRS 1 "Прийняття міжнародної фінансової звітності вперше".
Метою оцінки є відображення справедливої вартості основних засобів компанії, яка вперше складає звітність за МСФЗ, для адекватної характеристики її майнового стану. Як правило, об'єктами оцінки виступають основні засоби та об'єкти незавершеного будівництва, якими володіє компанія, а в окремих випадках - нематеріальні активи компанії.

Оцінка для цілей IFRS 3 "Об'єднання підприємств".
Мета оцінки - правильне відображення вартості придбання компанії на балансі компанії-набувача. Об'єктами оцінки виступають матеріальні активи та зобов'язання компанії, що купується, а також, її нематеріальні активи. Найважливішим етапом роботи є виявлення та оцінка нематеріальних активів.

Оцінка для цілей IAS 36 "Знецінення активів".
Мета оцінки - визначення величини знецінення активів компанії у разі погіршення економічних умов.

Оцінка для цілей IAS 16 "Основні засоби".
У деяких випадках стандарти вимагають щорічної переоцінки основних засобів компанії з залученням незалежного оцінювача.

Оцінка для цілей IAS 38 "Нематеріальні активи".
Мета оцінки - обгрунтоване відображення нематеріальних активів компанії відповідно до вимог МСФЗ.

Оцінка для цілей IAS 39 " Фінансові інструменти".
Мета оцінки - обгрунтоване відображення фінансових вкладень компанії відповідно до вимог МСФЗ.

Оцінка для цілей IAS 40 "Інвестиційна нерухомість".
Мета оцінки - обов'язкова щорічна переоцінка об'єктів майна, призначеного для інвестиційних цілей.

Оцінка об'єктів нерухомого майна

Оцінка здійснюється відповідно до національного стандарту оцінки №2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 28.10.2004 р. №1442.

Оцінка нерухомого майна проводиться (але не обмежується цим) у наступних випадках:

 • При оформленні угод купівлі-продажу, дарування, міни, тощо;
 • При кредитуванні під заставу об'єктів нерухомості;
 • При розробці інвестиційних проектів та залученні інвесторів;
 • При вирішенні майнових спорів;
 • При приватизації та передачі в оренду об'єктів нерухомості комунальної та державної власності;
 • При внесенні в статутний капітал юридичної особи;
 • При прийнятті управлінських рішень власника майна;
 • Для цілей бухгалтерського обліку;
 • При ліквідації або реорганізації підприємства;
 • Для визначення матеріального збитку;
 • При здійсненні інших операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на об'єкти нерухомості.

Виходячи з класифікації і призначення, нерухомість можна розділити на кілька категорій:

 • Житлова нерухомість, яка представлена на ринку у вигляді квартир, домоволодінь.
 • Нежитлова-комерційна і дохідна нерухомість. Ця категорія включає в себе об'єкти офісного, виробничого, складського, торговельного, готельного та іншого комерційного призначення.
 • Об'єкти незавершеного будівництва.
 • Споруди і передавальні пристрої(інженерно-будівельні об'єкти, призначені для створення і виконання технічних функцій: шахти, залізниці, нафтові свердловини, естакади, інженерні мережі тощо, які нерозривно пов'язані із земельною ділянкою).

Оцінка машин та обладнання

Незалежна експертна оцінка обладнання проводиться у відповідності з вимогами Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 10.09.2003р. №1440, та, у разі наявності частки комунальної або державної власності, у відповідності з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003 р.).

Оцінка машин і обладнання проводиться (але не обмежується цим) у наступних випадках:

 • при оформленні угоди купівлі-продажу, оренди обладнання;
 • при відчуженні;
 • при кредитуванні під заставу;
 • при проведенні реорганізації підприємства;
 • при страхуванні.

Оцінка обладнання вимагає такої вихідної інформації для ідентифікації оцінюваного обладнання:

 • інвентарний номер;
 • повне найменування обладнання: марка, модель, серія;
 • повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об'єкта - юридична особа);
 • рік випуску;
 • завод (фірма) - виробник;
 • технічні характеристики;
 • термін служби;
 • відомості про ремонти.

Оцінка колісних транспортних засобів

Незалежна експертна оцінка автотранспорту проводиться відповідно до вимог Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої Міністерством Юстиції України та Фондом Державного Майна України 24.11.2003 р. за №142/5/2092.

Оцінка вартості колісних транспортних засобів проводиться (але не обмежується цим) у наступних випадках:

 • для продажу (покупки);
 • для забезпечення застави в банку;
 • для визначення розміру державного мита нотаріуса при вступі у спадщину;
 • для постановки на баланс підприємства;
 • для внесення в статутний капітал;
 • для проведення переоцінки основних засобів;
 • для приведення вартості до стандартів МСФЗ;
 • для прийняття управлінського рішення на підприємстві;
 • для податкового планування на підприємстві;
 • для інших цілей.

За більш детальною інформацією та для замовлення послуги звертайтесь:
за тел.: +38 (044) 379-16-72, 379-16-73
та e-mail: petrik@emcon.com.ua
контактна особа: Петрик Євген Олексійович

Назад

© 2009-2017 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"