Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

20.01.2019 Емкон запрошує Вас взяти участь у cемінарі «Актуальні питання діяльності акціонерних товариств навесні 2019 року», який відбудеться в Кропивницькому 13 лютого 2019 року

17.01.2019 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 25.09.2018 №659 "Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства"

12.01.2019 Емкон та ТОВ "Незалежний корпоративний радник" запрошують взяти участь у cемінарі «ТОВ та ТДВ: нові правила», який відбудеться в Миколаєві 22 лютого 2019 року

11.01.2019 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 06.11.2018 №764 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

11.01.2019 Емкон запрошує Вас взяти участь у cемінарі «Актуальні питання діяльності акціонерних товариств навесні 2019 року», який відбудеться в Миколаєві 21 лютого 2019 року

Всі новини Підписатись
 
Бібліотека видань на фінансовому ринку


Вартість: 240,00 грн.

Замовити

Практичні аспекти розкриття інформації на фондовому ринку України. 2018

Петрик Є.О., Ступак О.В.

Видавник: Емкон

Видання враховує всі останні зміни внесені НКЦПФР до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013

Видання містить інформацію про:

 • розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів (порядок та строки розкриття, зміст);
 • розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів (порядок та строки розкриття, зміст);
 • розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів (порядок та строки розкриття, зміст);
 • несвоєчасне розкриття інформації;
 • спростування;
 • розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів;
 • розкриття інформації, що міститься в звіті про результати розміщення цінних паперів;
 • розкриття інформації у повідомленні про загальні збори (порядок, строки, зміст);
 • розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій;
 • порядок опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;
 • розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;
 • подання інформації у вигляді електронного документу;
 • відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Інформація наводиться з посиланнями на відповідні законодавчі та нормативні-правові документи, які включені до матеріалу, а саме:

 • Витяг із Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
 • Витяг із Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • Витяг із Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 • Витяг із Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (із змінами та доповненнями);
 • Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 12.03.2013 № 311;
 • Рішення ДКЦПФР від 13.05.2011 N 492 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 • Рішення НКЦПФР від 05.09.2017 № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі;
 • Інформаційне повідомлення щодо вимог до розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет, зокрема в рамках Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (зі змінами).

Видання буде корисним при підготовці та розкритті інформації як фахівцям, що вперше займаються розкриттям інформації, так і досвідченим спеціалістам.

Теги: Розкриття інформації, Корпоративне управління, Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

© 2009-2019 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"