Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

05.04.2021 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

02.04.2021 Президент України призначив нових членів НКЦПФР

01.04.2021 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 24.12.2020 року №852 "Про затвердження Змін до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств"

29.03.2021 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

25.03.2021 На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»

Всі новини Підписатись
 
Календар

Оприлюдення календарного плану розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

Календарний план оприлюднюється відповідно до частини 7 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженного рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826.

Обов'язок оприлюднювати календарний план розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації, поширюється на емітентів, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі.

Календарний план оприлюднюється на власному веб-сайті емітента у термін не пізніше 31 січня.

Календарний план має містити дату або строк оприлюднення:

  • річної регулярної інформації;
  • річної фінансової звітності;
  • проміжної регулярної інформації;
  • проміжної фінансової звітності;
  • інформації про проведення річних загальних зборів;
  • іншої інформації, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства, та інформації, щодо якої емітент може передбачити дату або строк оприлюднення.
Назад

© 2009-2021 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"