Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

14.06.2024 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

12.06.2024 Вітаємо з днем працівника фондового ринку!

12.06.2024 НКЦПФР внесла зміни до рішення від 24.01.2024 № 98 «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні»

12.06.2024 НКЦПФР затвердила порядок реєстрації випусків акцій при спрощеній процедурі до капіталізації та реорганізації страховиків

12.06.2024 НКЦПФР затвердила нові вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства

Всі новини Підписатись
 
Послуги

Підготовка, скликання, організація та проведення дистанційних загальних зборів

Дистанційні загальні збори проводяться відповідно до статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (із змінами, далі – Порядок).

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведенні виключно шляхом їх дистанційного проведення відповідно до Порядку або очного проведення у випадку, якщо участь у загальних зборах беруть власники 100% голосуючих акцій та загальна кількість акціонерів не перевищує п'яти осіб.

Емкон супроводжує акціонерні товариства під час скликання та проведення дистанційних загальних зборів ще з 2020 року та має величезний досвід їх проведення. В процесі супроводження ми надаємо такі послуги:

 • підготовка вимоги акціонера(ів) про скликання дистанційних загальних зборів акціонерів (у разі, якщо загальні збори скликатимуться акціонером(ами);
 • підготовка рішень про скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерів для відповідного органу акціонерного товариства (або акціонера(ів)), розробка графіку заходів щодо скликання, організації та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (за необхідності);
 • забезпечення взаємодії з Центральним депозитарієм - підготовка необхідних документів для актуалізації анкети рахунку та отримання реєстрів власників цінних паперів, укладення договору на проведення дистанційних загальних зборів; забезпечення взаємодії з Центральним депозитарієм при скликанні акціонером(ами) загальних зборів акціонерів;
 • скликання дистанційних загальних зборів акціонерів: підготовка проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, забезпечення розміщення повідомлення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (за наявності доступу), та на вебсайті акціонерного товариства (за наявності доступу), підготовка та розміщення (за наявності доступу) на вебсайті акціонерного товариства інформації, оприлюднення якої вимагається чинним законодавством під час скликання загальних зборів акціонерів, здійснення повідомлення акціонерів через депозитарну систему (у разі наявності доступу до Кабінету клієнта НДУ);
 • підготовка рішень відповідних органів акціонерного товариства (або акціонера(ів)), щодо прийняття або відмови у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (організація оприлюднення інформації про зміни у проекті порядку денному загальних зборів акціонерів) та затвердження порядку денного;
 • підготовка бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів;
 • супроводження акціонерів під час голосування;
 • здійснення повноважень реєстраційної комісії (проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів) та лічильної комісії (проведення підрахунку голосів за результатами голосування);
 • виконання функцій осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення дистанційних загальних зборів акціонерів;
 • оформлення документів за результатами загальних зборів акціонерів: протоколу загальних зборів акціонерів, протоколу про підсумки реєстрації для участі у загальних зборах, протоколів про підсумки голосування, переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тощо;
 • надання консультацій представникам акціонерного товариства та його акціонерам (представникам) щодо порядку організації та проведення загальних зборів акціонерів, а також після проведення загальних зборів акціонерів стосовно питань, щодо оформлення результатів загальних зборів акціонерів, повідомлення акціонерів та розкриття інформації про прийняті рішення;
 • підтримка акціонерного товариства (або акціонера) у випадку здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків представниками НКЦПФР та/або акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій;
 • підготовка особливої інформації за результатами загальних зборів.
Якщо Ви самостійно організовуєте та/або проводите загальні збори - Ви можете скористатися нашим програмним забезпеченням Емкон: Корпоративний секретар: Загальні збори акціонерів.

За більш детальною інформацією та для замовлення послуги звертайтесь:

Петрик Євген
Тел.: +380 (44) 456-90-04 (05)
Ел. пошта: petrik@emcon.com.ua

Мігулько Ольга
Тел.: +380 (44) 456-90-04 (05), +380 (97) 274-18-92
Ел. пошта: migulko@emcon.com.ua

Назад

© 2009-2024 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"