Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

17.04.2024 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

15.04.2024 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

12.04.2024 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

02.04.2024 Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт"

11.03.2024 Увага! 08.03.2024 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління»

Всі новини Підписатись
 
Новини
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Затверджено
рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 14 липня 2009 року N 797

РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 14.07.2009 р. N 8
Щодо порядку застосування окремих положень розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про акціонерні товариства" у зв'язку з набранням ним чинності

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» роз'яснює питання порядку застосування окремих положень розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з набранням ним чинності.

Закон України «Про акціонерні товариства», опублікований в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр» N 202 від 29.10.2008 року, набрав чинності 30.04.2009 року.

Пунктом другим розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що через два роки з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 30.04.2011 року) втрачають чинність статті 1 - 49 Закону України «Про господарські товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств.

Абзацом першим пункту п'ятого розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 30.04.2011 року).

Відповідно до пункту сьомого розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства або статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

Таким чином, приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» потребує здійснення таких дій:

  • внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у статуті товариства;
  • приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства.

Отже, виконанням вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», тобто приведенням діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону є здійснення всіх зазначених вище дій.

Часткове виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» не є виконанням вимог Закону.

Датою приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство.

Приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» не потребує застосування процедури припинення акціонерного товариства.

З метою виконання вимог законодавства щодо строків приведення статутів та інших внутрішніх документів акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» товариствам рекомендується прийняти у 2010 році на річних загальних зборах рішення про внесення змін до статуту (викладення статуту у новій редакції) у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі щодо зміни найменування товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство.

Пунктом шостим розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у разі, якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства. Невнесення таких змін до статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.

У разі, якщо, починаючи з 30.04.2009 року, загальними зборами відкритого акціонерного товариства або закритого акціонерного товариства, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства (збільшення або зменшення розміру статутного капіталу), деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом до реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного випуску цінних паперів.

Акціонерне товариство, яке прийняло рішення про емісію акцій та зареєструвало випуск акцій до набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства», для приведення своєї діяльності у відповідність із Законом може на загальних зборах акціонерів при вирішенні питання про внесення змін до статуту товариства за результатами розміщення акцій емісії, рішення про яку прийняте до набрання чинності цим Законом, прийняти рішення про внесення змін до статуту, в тому числі щодо зміни найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство.

Акціонерні товариства до приведення у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» статуту та інших внутрішніх положень акціонерного товариства мають керуватись у своїй діяльності з 30.04.2009 року по 30.04.2011 року Законом України «Про господарські товариства» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.

Акціонерні товариства, які, починаючи з 30.04.2009 року, привели свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», мають керуватись у своїй діяльності Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.

При цьому, починаючи з 30.04.2009 року всі акціонерні товариства, в тому числі ті, що ще не привели свою діяльність у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», зобов'язані керуватись у своїй діяльності нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про управління об'єктами державної власності», в тому числі тими, що внесені до зазначених законодавчих актів розділом XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».

Крім того, починаючи з 01.05.2011 року всім акціонерним товариствам необхідно виконувати всі вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в повному обсязі, в тому числі, положення частини другої статті 20 щодо виключно бездокументарної форми існування акцій.

Починаючи з 30.04.2009 року збори засновників акціонерного товариства приймають рішення про заснування публічного акціонерного товариства або приватного акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Комісії С. Петрашко
Назад

© 2009-2024 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"