Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

20.09.2023 НКЦПФР затвердила Положення про порядок проведення конвертації привілейованих акцій в прості акції акціонерного товариства

31.08.2023 Емкон запрошує Вас взяти участь у онлайн майстер-класі «Підготовка та розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів у 2023 році», який відбудеться 28 вересня 2023 року

31.08.2023 Емкон запрошує Вас взяти участь у онлайн майстер-класі «Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів у 2023 році», який відбудеться 28 вересня 2023 року

31.08.2023 Емкон запрошує Вас взяти участь у онлайн семінарі «Проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», який відбудеться 27 вересня 2023 року

31.08.2023 Емкон запрошує Вас взяти участь у онлайн семінарі «Закон України «Про акціонерні товариства» в новій редакції: аналіз змін у діяльності акціонерних товариств», який відбудеться 26 вересня 2023 року

Всі новини Підписатись
 
Новини

Президент України підписав нову редакцію Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-ІХ від 27.07.2022)

Нова редакція Закону передбачає внесення низки змін та уточнень до нині чинних процедур та вимог до діяльності акціонерних товариства, зокрема, такі:
- поряд з дворівневою (наглядова рада та виконавчий орган) вводиться однорівнева (рада директорів) система управління;
- вводяться процедури проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування, дистанційного проведення загальних зборів, спрощена процедура прийняття рішень загальними зборами, в яких беруть участь всі акціонери;
- вводиться обов'язкова посада корпоративного секретаря в акціонерних товариствах, що становлять суспільний інтерес, та приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів більше 100;
- зменшується мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства до 200 мінімальних заробітних плат;
- підвищується відповідальність посадових осіб акціонерного товариства;
- вносяться зміни у процедури прийняття рішень щодо значних правочинів та правочинів з заінтересованістю;
- вносяться зміни у процедурах злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення акціонерних товариств;
- вводиться можливість обліку часток ТОВ у Центральному депозитарії.

Нова редакція Закону набере чинності 01.01.2023 року. Акціонерні товариства будуть зобов’язані привести свою діяльність, у тому числі статути та внутрішні положення, у відповідність із Законом до 31 грудня 2023 року.

Ознайомитись з текстом Закону можна за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67468/ (Текст законопроекту до другого читання зі змінами 07.12.2021, Порівняльна таблиця (Друге читання) (15.07.2022)). Чекаємо на остаточну редакцію.

Назад

© 2009-2023 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"