Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

22.09.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.08.2017 №605 "Про внесення змін до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі"

13.09.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 14.07.2017 №528 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 березня 2016 року № 361" (Про порядок реєстрації випуску акцій при капіталізації банків)

13.09.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 14.07.2017 №529 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо удосконалення порядку реєстрації випуску акцій)"

13.09.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі "Squeeze-out, sell-out та інші зміни в корпоративному законодавстві України", який відбудеться в Харкові 03 листопада 2017 року

12.09.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі "Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватний", який відбудеться в Києві 10 жовтня 2017 року

Всі новини Підписатись
 
Послуги

Організація та проведення загальних зборів

Ми організовуємо та проводимо загальні збори акціонерних товариств відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та корпоративних фондів відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування" як "під ключ", так і на будь-якому окремому етапі:

 • прийняття рішення про скликання загальних зборів: підготовка документів для прийняття рішення відповідним органом акціонерного товариства або корпоративного фонду про проведення загальних зборів, розробка графіку заходів щодо організації та проведення загальних зборів;
 • забезпечення взаємодії із Центральним депозитарієм - підготовка необхідних документів для актуалізації анкети рахунку та отримання реєстрів власників цінних паперів;
 • скликання загальних зборів: розробка повідомлень акціонерам (учасникам) та повідомлення про проведення загальних зборів для опублікування в офіційному виданні НКЦПФР, забезпечення опублікування повідомлення про проведення зборів в офіційному виданні НКЦПФР, розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на веб-сайті публічного акціонерного товариства, повідомлення фондової біржі, здійснення розсилки повідомлень про проведення загальних зборів акціонерам (учасникам) передбаченим статутом акціонерного товариства або корпоративного фонду способом;
 • підготовка документів для проведення загальних зборів: підготовка проектів рішень з питань порядку денного, документів з питань порядку денного, бюлетенів для голосування, тощо;
 • здійснення повноважень реєстраційної комісії (проведення реєстрації акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах) та/або лічільної комісії (проведення підрахунку голосів за результатами голосування);

  Завдяки використанню власного програмного забезпечення Емкон: Корпоративний секретар: Загальні збори акціонерів:

  - реєстрація здійснюється швидко із використанням автоматичного пошуку акціонера в переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у загальних зборах, та виготовленням бюлетенів для голосування в момент реєстрації для конкретного акціонера (учасника) або представника;

  - можлива організація декількох потоків реєстрації, що дозволяє зменшити час, потрібний для здійснення реєстрації, у випадку, коли загальні збори відвідує велика кількість акціонерів (учасників);

  - підрахунок голосів триває від 1 до 5 хвилин;

  - всі документи готуються на місці, оформлюються та передаються уповноваженим представникам акціонерного товариства або корпоративного фонду, проект протоколу передається в електронному вигляді для його подальшого оформлення.

 • оформлення документів за результатами загальних зборів: протоколу загальних зборів, реєстраційної комісії та лічильної комісії, переліку акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тощо;
 • надання консультацій представникам акціонерного товариства або корпоративного фонду та його акціонерам (учасникам) щодо порядку організації та проведення загальних зборів, а також після проведення загальних зборів стосовно питань, щодо оформлення результатів загальних зборів, повідомлення акціонерів та розкриття інформації про прийняті рішення;
 • надання консультацій представникам акціонерного товариства або корпоративного фонду у випадку здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків представниками НКЦПФР та акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
 • підготовка особливої інформації за результатами загальних зборів.
Якщо Ви самостійно готуєте повідомлення про проведення загальних зборів для опублікування в пресі - Ви можете скористатися нашим он-лайн сервісом замовлення їх публікації в місцевому виданні та офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
Якщо Ви самостійно організовуєте та проводите загальні збори - Ви можете скористатися нашим програмним забезпеченням Емкон: Корпоративний секретар: Загальні збори акціонерів.

За більш детальною інформацією та для замовлення послуги звертайтесь:
за тел.: +38 (044) 379-16-72, 379-16-73
та e-mail: petrik@emcon.com.ua
контактна особа: Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна

Назад

© 2009-2017 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"