Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

18.07.2017 На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі»

18.07.2017 На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207" ("Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства")

18.07.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 08.06.2017 № 423 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511 "Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників"

17.07.2017 На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

12.07.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 25.05.2017 № 370 "Щодо врегулювання питань, пов’язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи"

Всі новини Підписатись
 
Послуги

Оцінка акцій

ТОВ «Емкон-сервіс» проводить оцінку акцій на підставі сертифікату суб’єкта оціночної діяльності з відкритим напрямком «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», виданого Фондом державного майна України.

Оцінка акцій проводиться для наступних цілей:

 • здійснення операцій купівлі-продажу;
 • для цілей додаткової емісії; в цьому випадку емітент оцінюється в цілому з вказуванням вартості 100% та однієї акції;
 • з метою викупу або продажу акцій у акціонерів, в тому числі з метою здійснення обов'язкового викупу акцій;
 • визначення вартості застави при кредитуванні;
 • для інших цілей, передбачених чинним законодавством.

При проведенні оцінки акцій велике значення має розмір пакету акцій (контрольний чи неконтрольний пакет), наявність біржового котирування, ступень ліквідності акцій підприємства, а також рівень контролю, який він забезпечує та інше.

Для оцінки акцій необхідно надати наступні документи:

 • Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з ЄДР).
 • Копії проспектів емісій, звітів про підсумки випуску цінних паперів.
 • Інформацію про види діяльності та організаційну структуру компанії.
 • Копії договорів оренди на нерухоме майно (за наявності).
 • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати.
 • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка).
 • Відомість по основним фондам.
 • Інвентарні списки майна.
 • Дані про всі активи (нерухомість, запаси, векселі, нематеріальні активи, тощо).
 • Розшифровка кредиторської заборгованості.
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах; за видами дебіторської заборгованості; частка сумнівної заборгованості.
 • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по ним.
 • Бізнес-план на найближчі 3-5 років з зазначенням планованої валової виручки за товарами / послугами, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.

Оцінка проводиться відповідно до норм чинного законодавства, зокрема, Національних стандартів оцінки, а також Міжнародних стандартів оцінки (МСО), на підставі Договору з Замовником.

Терміни проведення оціночних робіт залежать від розміру підприємства та мети оцінки.


За більш детальною інформацією та для замовлення послуги звертайтесь:
за тел.: +38 (044) 379-16-72, 379-16-73
та e-mail: petrik@emcon.com.ua
контактна особа: Петрик Євген Олексійович

Назад

© 2009-2017 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"