Увійти / Зареєструватись   
Забули пароль?
  
 

22.09.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.08.2017 №605 "Про внесення змін до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі"

13.09.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 14.07.2017 №528 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 березня 2016 року № 361" (Про порядок реєстрації випуску акцій при капіталізації банків)

13.09.2017 В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 14.07.2017 №529 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо удосконалення порядку реєстрації випуску акцій)"

13.09.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі "Squeeze-out, sell-out та інші зміни в корпоративному законодавстві України", який відбудеться в Харкові 03 листопада 2017 року

12.09.2017 Емкон запрошує Вас взяти участь у семінарі "Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватний", який відбудеться в Києві 10 жовтня 2017 року

Всі новини Підписатись
 
Послуги

Оцінка акцій

ТОВ «Емкон-сервіс» проводить оцінку акцій на підставі сертифікату суб’єкта оціночної діяльності з відкритим напрямком «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», виданого Фондом державного майна України.

Оцінка акцій проводиться для наступних цілей:

 • здійснення операцій купівлі-продажу;
 • для цілей додаткової емісії; в цьому випадку емітент оцінюється в цілому з вказуванням вартості 100% та однієї акції;
 • з метою викупу або продажу акцій у акціонерів, в тому числі з метою здійснення обов'язкового викупу акцій;
 • визначення вартості застави при кредитуванні;
 • для інших цілей, передбачених чинним законодавством.

При проведенні оцінки акцій велике значення має розмір пакету акцій (контрольний чи неконтрольний пакет), наявність біржового котирування, ступень ліквідності акцій підприємства, а також рівень контролю, який він забезпечує та інше.

Для оцінки акцій необхідно надати наступні документи:

 • Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з ЄДР).
 • Копії проспектів емісій, звітів про підсумки випуску цінних паперів.
 • Інформацію про види діяльності та організаційну структуру компанії.
 • Копії договорів оренди на нерухоме майно (за наявності).
 • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати.
 • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка).
 • Відомість по основним фондам.
 • Інвентарні списки майна.
 • Дані про всі активи (нерухомість, запаси, векселі, нематеріальні активи, тощо).
 • Розшифровка кредиторської заборгованості.
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах; за видами дебіторської заборгованості; частка сумнівної заборгованості.
 • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по ним.
 • Бізнес-план на найближчі 3-5 років з зазначенням планованої валової виручки за товарами / послугами, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.

Оцінка проводиться відповідно до норм чинного законодавства, зокрема, Національних стандартів оцінки, а також Міжнародних стандартів оцінки (МСО), на підставі Договору з Замовником.

Терміни проведення оціночних робіт залежать від розміру підприємства та мети оцінки.


За більш детальною інформацією та для замовлення послуги звертайтесь:
за тел.: +38 (044) 379-16-72, 379-16-73
та e-mail: petrik@emcon.com.ua
контактна особа: Петрик Євген Олексійович

Назад

© 2009-2017 ТОВ "Емкон". Всі права захищено. Розроблено ТОВ "Емкон"